สนใจ Oracle Course

สนใจ Oracle Course
SQL Tuning
2679  99.5%
PL/SQL
6  0.2%
Database Administrator
5  0.2%
SQL
3  0.1%

Number of Voters  :  2693
First Vote  :  Tuesday, 27 January 2009 15:23
Last Vote  :  Friday, 02 June 2023 14:52