สนใจ Oracle Course

สนใจ Oracle Course
SQL Tuning
122  89.7%
PL/SQL
6  4.4%
Database Administrator
5  3.7%
SQL
3  2.2%

Number of Voters  :  136
First Vote  :  Tuesday, 27 January 2009 15:23
Last Vote  :  Friday, 22 January 2021 19:21