สนใจ Oracle Course

สนใจ Oracle Course
SQL Tuning
1632  99.1%
PL/SQL
6  0.4%
Database Administrator
5  0.3%
SQL
3  0.2%

Number of Voters  :  1646
First Vote  :  Tuesday, 27 January 2009 15:23
Last Vote  :  Monday, 12 December 2022 04:50